Premijer liga


Pozicija Igrač Bod Pob Por Osv setovi Izg setovi Osv gemovi Izg gemovi
1. Milan Antolić 44 14 2 29 5 198 109
2. Ivica Sadak 44 14 2 28 9 203 127
3. Damir Milak 34 10 4 21 8 163 103
4. Dražen Novaković 34 9 7 20 16 172 164
5. Toni Klindić 34 9 7 22 16 176 160
6. Sven Pavlić 23 5 8 11 19 137 153
7. Domagoj Dobranic 23 4 11 8 23 112 161
8. Ivan Čipor 19 2 13 6 26 78 175
9. Tihomir Pucovic 17 1 14 6 29 116 203
10. Mario Sloup

Rezultati

Datum Meč Vrijeme/Rezultati
2017-06-17 16:00:00 Ivica Sadak Sven Pavlić 6 - 2 6 - 3 0 - 0
2017-06-01 16:00:00 Ivan Čipor Dražen Novaković 2 - 6 2 - 6 0 - 0
2017-06-08 16:00:00 Ivica Sadak Ivan Čipor 6 - 0 6 - 1 0 - 0
2017-06-15 16:00:00 Toni Klindić Sven Pavlić 6 - 2 3 - 6 5 - 7
2017-06-29 16:00:00 Sven Pavlić Dražen Novaković 6 - 7 2 - 6 0 - 0
2017-06-09 10:00:00 Ivica Sadak Damir Milak 2 - 6 3 - 6 0 - 0
2017-06-21 10:00:00 Toni Klindić Domagoj Dobranic 6 - 2 7 - 6 0 - 0
2017-06-07 16:00:00 Ivica Sadak Toni Klindić 6 - 4 2 - 6 6 - 0
2017-06-13 10:00:00 Ivica Sadak Dražen Novaković 6 - 7 6 - 4 6 - 0
2017-06-14 10:00:00 Damir Milak Domagoj Dobranic 6 - 3 6 - 2 0 - 0
2017-05-26 16:00:00 Dražen Novaković Domagoj Dobranic 6 - 3 6 - 1 0 - 0
2017-06-20 10:00:00 Toni Klindić Damir Milak 1 - 6 2 - 6 0 - 0
2017-06-13 10:00:00 Ivan Čipor Damir Milak 1 - 6 1 - 6 0 - 0
2017-06-02 10:00:00 Damir Milak Dražen Novaković 6 - 7 6 - 2 3 - 6
2017-06-30 15:00:00 Tihomir Pucovic Dražen Novaković 2 - 6 1 - 6 0 - 0
2017-07-03 16:00:00 Ivan Čipor Sven Pavlić 4 - 6 0 - 6 0 - 0
2017-07-03 18:00:00 Dražen Novaković Milan Antolić 2 - 6 5 - 7 0 - 0
2017-07-06 16:00:00 Sven Pavlić Domagoj Dobranic 7 - 5 6 - 0 0 - 0
2017-07-07 15:00:00 Tihomir Pucovic Sven Pavlić 1 - 6 7 - 6 4 - 6
2017-07-10 09:00:00 Ivan Čipor Domagoj Dobranic 0 - 6 0 - 6 0 - 0
2017-07-12 18:00:00 Sven Pavlić Milan Antolić 6 - 7 4 - 6 0 - 0
2017-07-14 09:00:00 Ivica Sadak Tihomir Pucovic 6 - 1 6 - 2 0 - 0
2017-07-15 08:00:00 Tihomir Pucovic Sven Pavlić 7 - 5 3 - 6 1 - 6
2017-07-17 09:00:00 Ivica Sadak Domagoj Dobranic 6 - 2 6 - 3 0 - 0
2017-07-18 09:00:00 Ivica Sadak Ivan Čipor 6 - 0 6 - 1 0 - 0
2017-07-18 16:00:00 Toni Klindić Dražen Novaković 6 - 4 6 - 3 0 - 0
2017-07-20 18:00:00 Toni Klindić Milan Antolić 6 - 2 1 - 6 1 - 6
2017-07-22 11:00:00 Damir Milak Milan Antolić 5 - 7 5 - 7 0 - 0
2017-07-27 18:00:00 Ivica Sadak Milan Antolić 2 - 6 3 - 6 0 - 0
2017-07-29 11:00:00 Ivica Sadak Dražen Novaković 6 - 7 6 - 3 6 - 1
2017-07-30 11:00:00 Ivan Čipor Milan Antolić 1 - 6 0 - 6 0 - 0
2017-08-01 16:00:00 Ivan Čipor Dražen Novaković 6 - 2 6 - 3 0 - 0
2017-08-04 18:00:00 Damir Milak Dražen Novaković 6 - 2 6 - 3 0 - 0
2017-08-06 09:00:00 Ivan Čipor Damir Milak 4 - 6 2 - 6 0 - 0
2017-08-09 09:00:00 Tihomir Pucovic Toni Klindić 6 - 7 6 - 1 1 - 6
2017-08-10 09:00:00 Ivica Sadak Tihomir Pucovic 7 - 5 6 - 2 0 - 0
2017-08-10 16:00:00 Toni Klindić Ivan Čipor 6 - 3 6 - 1 0 - 0
2017-08-11 19:00:00 Dražen Novaković Milan Antolić 6 - 3 7 - 5 0 - 0
2017-08-13 09:00:00 Tihomir Pucovic Damir Milak 2 - 6 0 - 6 0 - 0
2017-08-14 17:00:00 Tihomir Pucovic Dražen Novaković 1 - 6 2 - 6 0 - 0
2017-08-15 09:00:00 Toni Klindić Ivan Čipor 4 - 6 6 - 2 6 - 2
2017-08-16 09:00:00 Tihomir Pucovic Domagoj Dobranic 6 - 3 5 - 7 5 - 7
2017-08-17 16:00:00 Tihomir Pucovic Ivan Čipor 1 - 6 7 - 5 6 - 2
2017-08-19 19:00:00 Dražen Novaković Domagoj Dobranic 6 - 2 6 - 4 0 - 0
2017-08-20 17:00:00 Damir Milak Milan Antolić 3 - 6 4 - 6 0 - 0
2017-08-21 16:00:00 Ivan Čipor Domagoj Dobranic 4 - 6 2 - 6 0 - 0
2017-08-22 09:00:00 Ivica Sadak Damir Milak 7 - 6 6 - 2 0 - 0
2017-08-23 18:00:00 Ivan Čipor Milan Antolić 1 - 6 0 - 6 0 - 0
2017-08-26 13:00:00 Ivica Sadak Milan Antolić 6 - 4 5 - 7 6 - 4
2017-08-27 09:00:00 Domagoj Dobranic Milan Antolić 3 - 6 3 - 6 0 - 0
2017-08-29 16:00:00 Sven Pavlić Dražen Novaković 7 - 6 5 - 7 3 - 6
2017-08-31 16:00:00 Toni Klindić Dražen Novaković 7 - 6 6 - 0 0 - 0
2017-09-06 18:00:00 Sven Pavlić Milan Antolić 1 - 6 2 - 6 0 - 0
2017-09-14 10:00:00 Toni Klindić Damir Milak 5 - 7 1 - 6 0 - 0
2017-09-21 16:00:00 Ivica Sadak Sven Pavlić 6 - 3 6 - 4 0 - 0
2017-09-28 16:00:00 Damir Milak Sven Pavlić 7 - 5 7 - 5 0 - 0
2017-09-28 17:00:00 Domagoj Dobranic Milan Antolić 1 - 6 2 - 6 0 - 0
2017-10-02 10:00:00 Ivica Sadak Toni Klindić 3 - 6 7 - 5 6 - 2
2017-10-04 16:00:00 Ivica Sadak Domagoj Dobranic 6 - 2 6 - 4 0 - 0
2017-10-05 20:00:00 Tihomir Pucovic Milan Antolić 2 - 6 6 - 7 0 - 0
2017-10-07 14:00:00 Tihomir Pucovic Ivan Čipor 2 - 6 6 - 7 0 - 0
2017-10-07 16:00:00 Tihomir Pucovic Milan Antolić 2 - 6 3 - 6 0 - 0
2017-10-12 16:00:00 Tihomir Pucovic Toni Klindić 5 - 7 1 - 6 0 - 0
2017-10-13 10:00:00 Damir Milak Domagoj Dobranic 6 - 3 6 - 2 0 - 0
2017-10-14 10:00:00 Tihomir Pucovic Domagoj Dobranic 1 - 6 4 - 6 0 - 0
2017-10-18 12:00:00 Toni Klindić Domagoj Dobranic 6 - 2 6 - 4 0 - 0
2017-10-20 15:00:00 Toni Klindić Sven Pavlić 6 - 1 6 - 3 0 - 0
2017-10-21 10:00:00 Toni Klindić Milan Antolić 3 - 6 2 - 6 0 - 0